Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

umelecká agentúra

Tématické umelecko - zábavné programy umelcov PRIWIDYA PROJECT a ich hostí

Multižánrové umelecké programy umelcov PRIWIDYA PROJECT a ich hostí

Výtvarno - kreatívne kurzy pre dospelých aj pre deti

Tvorivé dielne, workshopy pre dospelých aj pre deti

Festivaly, koncerty, prehliadky

Arteterapia

Hĺbková bunková muzikoterapia

+421 918 889 320, umenie.zabava@gmail.com


 

UMELECKÉ, KREATÍVNE

a ARTETERAPEUTICKÉ PODUJATIA

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

Júl, August, September 2019

v PRIWIDYA Club & Ateliér v Prievidzi

priestory umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

Chronologický program:

 

Utorok 2.7.2019 od 17,00 h - MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou hlasu Soňou Dobrovodskou Molnárovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • AFIRMÁCIE – muzikoterapia s afrimáciami & pasívna muzikotereapia pre uvoľnenie, posilnenie mysle a ducha, pre navodenie pozitívneho myslenia

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 8,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

   

 

ŠTVRTOK 4.7.2019 od 15,30 h - LETNÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • VÝTVARNÝ KURZ

 • AKO TVORIŤ FIGÚRU I. & ZÁKLADY & CVIČENIA NA ÚVOD

 • TÉMA: ŽENA & MUŽ

 • TECHNIKA: KRESBA FIGÚRY

 • kresba ceruzou a uhlíkom na výkres A3 podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie, prednáška k technike

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ LETNEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia minimálne troch z piatich výučbových dní

 • poplatok: 10,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr tri dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Piatok 5.7.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ – výtvarná dielňa v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii

 • TÉMA: „ZÁPAD SLNKA NAD MOROM“ – KLASICKÁ & ABSTRAKTNÁ MAĽBA

 • klasická & abstraktná maľba olejovými farbami na šepsované plátno 30 x 40 podľa obrázkovej predlohy ( možnosť vlastného motívu )

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA, s asistenciou Gabriely Mikulášovej ( lektor, arteterapeut )

 • 180 minút

 • základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • zabezpečený pitný režim

 • poplatok: 9,00 eur ( v prípade záujmu možnosť maľby akrylovými farbami na výkres A3, poplatok: 6,00 eur ), platba na mieste v deň konania

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 4.7.2019 do 16,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 9.7.2019 od 18,00 h - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená a intuitívna, kombinovaná a interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách, pasívna muzikoterapia

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 6,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený ( pre maximálne 7 osôb ), registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Sobota 13.7.2019 od 17,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

RELAXAČNÁ MUZIKOTERAPIA & HARMONIZAČNÝ OBRAZ – KVETY s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a maliarkou energetických obrazov Jankou Škarabanovou

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení.

 • POZITÍVNE FARBY – prednáška o pôsobení farieb na našu psychiku, aj fyzickú stránku nášho bytia

 • TVORBA HARMONIZAČNÉHO OBRAZU – maľba akrylovými farbami v téme MAKY na šepsované plátno 30 x 40 v réžii Janky Škrabanovej vo výtvarnej dielni

 • HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA – kombinovaná v podobe interaktívnej zvukoterapie liečivými ladičkami a spoužitím autentického hudobného nástroja KOSHI v harmonických tónoch a vibráciách a pasívnej muzikoterapie

 • 180 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • Poplatok: 13,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 16.7.2019 od 17,00 h - MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou hlasu Soňou Dobrovodskou Molnárovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24 / 19

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • AFIRMÁCIE – muzikoterapia s afrimáciami & pasívna muzikotereapia pre uvoľnenie, posilnenie mysle a ducha, pre navodenie pozitívneho myslenia

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 8,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

ŠTVRTOK 18.7.2019 od 15,30 h - LETNÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • VÝTVARNÝ KURZ

 • AKO TVORIŤ FIGÚRU II. & FIGÚRA V POHYBE

 • TÉMA: TANEČNICA

 • TECHNIKA: ROZMÝVATEĽNÝ PASTEL & AKVAREL

 • kresba & maľba rozmývateľným pastelom v kombinácii s akvarelovými pastelkami na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa predlohy

 • výučbová kresba, technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie, prednáška k technike

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ LETNEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia minimálne troch z piatich výučbových dní

 • poplatok: 12,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr tri dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Sobota 20.7.2019 – LETNÉ TVORIVOSTI 2019 – tematické, kreatívno – umelecké podujatie v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • ORNAMENT VO VITRÁŽI – od 16,00 h – 17,30 h - kreatívna dielňa s lektorkou výtvarno – kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou – tvorba falošnej vytráže s využitím farieb na sklo, kontúr a satinovacích farieb. Poplatok: 9,00 eur

 • KVETINÁČ – MODELOVANIE – od 18,00 h do 19,30 h – remeselná dielňa s lektorkou kreatívnej tvorby s Monikou Gettovou – modelovanie kvetináča s modelovacej hmoty s využitím rôznych ozdobných komponentov, koráliek, atď...Poplatok: 9,00 eur

 • AUDIOPRÍBEHY I. – sprievodné počúvanie audiopríbehov počas obdivoch dielničiek

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 23.7.2019 od 18,00 h - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená a intuitívna, kombinovaná a interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách, pasívna muzikoterapia

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 6,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený ( pre maximálne 7 osôb ), registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

 

Piatok 26.7.2019 od 17.00 h do 22.00 h - 2. deň PRIWIDYA Festu 10, desiateho ročníka tradičného, umelecko – multižánrového festivalu v PRIWIDYA Clube & Industriálnej hale Spoločnosti OSP, ul. Košovská cesta 24 Prievidza

MUSICAL CONTINUITY... - hudobno - inštrumentálny workshop a spoločné jamsession od 18,00 h do 22,00 h v podaní talentovaných hudobníkov z Prievidzského regiónu v hudobno - autorskej tvorbe.

 • kapela THREADRIPPER

 • kapela HEGIRA

 • kapela SOMEBODY

 • Henrich EREMITÉ Pilch

 • Juraj Mikuláš

 • SPRIEVODNÁ VIDEOPROJEKCIA FOTOGRAFIÍ Richarda Martináka, Barbory Mikulášovej, Richarda Krupčíka

 • Podujatie bez poplatku na pozvánky

 • Podujatie finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom

 

Utorok 30.7.2019 od 17,00 h - MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou hlasu Soňou Dobrovodskou Molnárovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami

 • AFIRMÁCIE – muzikoterapia s afrimáciami & pasívna muzikotereapia pre uvoľnenie, posilnenie mysle a ducha, pre navodenie pozitívneho myslenia

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 8,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

ŠTVRTOK 1.8.2019 od 15,30 h - LETNÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • VÝTVARNÝ KURZ

 • AKO TVORIŤ FIGÚRU III. & INTERPRETÁCIA - IMPRESIONIZMUS

 • TÉMA: ŽENA V KVETOCH

 • TECHNIKA: OLEJOMAĽBA

 • olejomaľba profesionálne maliarske plátno 25 x 30 podľa predlohy

 • výučbová kresba, technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie, prednáška k technike

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ LETNEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia minimálne troch z piatich výučbových dní

 • poplatok: 14,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr tri dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Piatok 2.8.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ – výtvarná dielňa v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii

 • TÉMA: „MODROBIELE GRÉCKO“ – KLASICKÁ & ABSTRAKTNÁ MAĽBA

 • klasická & abstraktná maľba & maľba špachtľami, olejovými, alebo akrylovými farbami na šepsované plátno 30 x 40 podľa obrázkovej predlohy ( možnosť vlastného motívu )

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA, s asistenciou Gabriely Mikulášovej ( lektor, arteterapeut )

 • 180 minút

 • základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • zabezpečený pitný režim

 • poplatok: 9,00 eur ( v prípade záujmu možnosť maľby akrylovými farbami na výkres A3, poplatok: 6,00 eur ), platba na mieste v deň konania

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 1.8.2019 do 16,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 6.8.2019 od 18,00 h - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená a intuitívna, kombinovaná a interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách, pasívna muzikoterapia

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 6,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený ( pre maximálne 7 osôb ), registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Sobota 10.8.2019 od 17,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia v PRIWIDYA Clube & Ateliér v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA & AKO TVORIŤ MANDALU & TVORBA MANDALY s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s lektorkou výtvarno – kreatívnej tvorby a aktivistkou v oblasti folklóru s Teréziou Vaňovou

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení.

 • AKO TVORIŤ MANDALU PODĽA SYMBOLOV, FOLKLÓRNE SYMBOLY – prednáška

 • TVORBA MANDALY S FOLKLÓRNYMI SYMBOLMI – základné geometrické rozklesenie, maľba akrylovými a metalickými farbami v kombinácii s perokresbou tušom a bielym perom s dotvorením s tekutými perlami na šepsované plátno na drevotrieske 25 x 25

 • HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA – interaktívna zvukoterapia etnickými hudobnými nástrojmi s použitím autentického hudobného nástroja KOSHI v harmonických tónoch

 • 180 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • Poplatok: 13,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Nedeľa 11.8.2019 – LETNÉ TVORIVOSTI 2019 – tematické, kreatívno – umelecké podujatie v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • CESTOVANIE – AMERIKA - STÁDO DIVÝCH KONÍ – MAĽBA PANORÁMY – od 15,00 h do 17,00 h – výtvarný kurz s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art – klasická maľba kombinovaná s abstraktom akrylovými farbami zvierat v krajinomaľbe na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 60 podľa obrázkovej predlohy, poplatok: 15,00 eur

 • CESTOVANIE – AFRIKA – ZÁPAD SLNKA V AFRIKE – VEČERNÉ MAĽOVANIE od 18,00 h do 20,00 h výtvarná dielňa s výtvarníčkou Tatianou Zábojníkovou – klasická krajinomaľba kombinovaná s abstraktom, olejovými farbami na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 40 x 40 podľa obrázkovej predlohy, poplatok: 14,00 eur

 • ETNORELAX MUSIC – sprievodná relaxačná hudba k výtvarným dielňam v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • Platbu uhradiť na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr tri dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 13.8.2019 od 17,00 h - MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou hlasu Soňou Dobrovodskou Molnárovou v PRIWIDYA Club & Ateliér v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • AFIRMÁCIE – muzikoterapia s afrimáciami & pasívna muzikotereapia pre uvoľnenie, posilnenie mysle a ducha, pre navodenie pozitívneho myslenia

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 8,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

ŠTVRTOK 15.8.2019 od 15,00 h - LETNÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • VÝTVARNÝ DVOJWORKSHOP

 • AKO TVORIŤ FIGÚRU IV. & ABSTRAKTNÉ KREÁCIE

 • TÉMA: POCITY – DVE DIELA

 • TECHNIKA: KOMBINÁCIE VÝTVARNÝCH TECHNÍK

 • viac druhov techník s využitím akrylových farieb, tušu, akvarelu, bielej tuhy, koláže na rôzne druhy materiálov ( čierny kartón – papier, prírodný kartón – papier, atď... ) v kresbe & maľbe v koláži s pomocou predlohy

 • výučbová kresba, technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie, prednáška k technike

 • 240 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ LETNEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia minimálne troch z piatich výučbových dní

 • poplatok: 14,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr tri dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 20.8.2019 od 18,00 h - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená a intuitívna, kombinovaná a interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách, pasívna muzikoterapia

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 6,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený ( pre maximálne 7 osôb ), registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

 

Sobota 24.8.2019 od 16,00 h do 21,00 h – 3. deň PRIWIDYA Festu 10, desiateho ročníka tradičného, umelecko – multižánrového festivalu v PRIWIDYA Club & Ateliér v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

KOMNATA SNOV... umelecko - arteterapeutický program s umelcami Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT a ich hosťami

 • TAJOMNÉ LUCERNY...- kreatívna dielňa od 16,00 h do 17,30 h s lektorkou výtvarno – kreatívnej tvorby s Monikou Gettovou, hravá tvorba lampášikov ( svietnikov ) v zmysle recyklácie, kombinované techniky v zdobení satinovacími a metalickými farbami s dozdobením s prírodnými materiálmi na sklenené dózy s možnosťou využitia servítkovej metódy, Poplatok: 5,00 eur, ZŤP bez poplatku

 • ČÍSLA TROCHU INAK... - motivačná prednáška od 18,30 h do 19,30 h o význame čísel, pozitívnom živote a prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú v podaní profesionálnej numerologičky Eriky Dániovej, Poplatok: 5,00 eur

 • MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA... večerná muzikoterapia od 20,00 h do 21,00 h vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi v réžii profesionálnej muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej, Poplatok 5,00 eur ( pre účastníkov podujatia ČÍSLA TROCHU INAK je vstup bez poplatku )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 23.8.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 • Podujatie finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom

 

Utorok 27.8.2019 od 17,00 h - MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou hlasu Soňou Dobrovodskou Molnárovou v PRIWIDYA Club & Ateliér v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • AFIRMÁCIE – muzikoterapia s afrimáciami & pasívna muzikotereapia pre uvoľnenie, posilnenie mysle a ducha, pre navodenie pozitívneho myslenia

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 8,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

ŠTVRTOK 29.8.2019 od 15,30 h - LETNÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • VÝTVARNÝ KURZ

 • AKO TVORIŤ FIGÚRU V. & ŠTYLIZÁCIA – ZJEDNODUŠOVANIE TVAROV – FAREBNÝ VÝRAZ

 • TÉMA: ĽUDIA V PRIESTORE

 • TECHNIKA: MAĽBA S NETRADIČNÝMI TECHNIKAMI

 • maľba akrylovými farbami v kombinácii s netradičnými výtvarnými technikami na šepsované maliarske plátno 30 x 40 s pomocou predlohy

 • výučbová kresba, technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie, prednáška k technike

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ LETNEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 pre účastníkov, ktorí sa zúčastnia minimálne troch z piatich výučbových dní

 • odovzdávanie Certifikátu o absolvovaní

 • poplatok: 14,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr tri dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

   

Utorok 3.9.2019 od 18,00 h - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená a intuitívna, kombinovaná a interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách, pasívna muzikoterapia

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 6,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený ( pre maximálne 7 osôb ), registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Piatok 6.9.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ – výtvarná dielňa v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii

 • TÉMA: „DOŽINKOVÁ KYTICA“ – KLASICKÁ & ABSTRAKTNÁ MAĽBA

 • klasická & abstraktná maľba & maľba špachtľami, olejovými, alebo akrylovými farbami na šepsované plátno 25 x 30 podľa obrázkovej predlohy ( možnosť vlastného motívu )

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA, s asistenciou Gabriely Mikulášovej ( lektor, arteterapeut )

 • 180 minút

 • základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • zabezpečený pitný režim

 • poplatok: 8,00 eur ( v prípade záujmu možnosť maľby akrylovými farbami na výkres A3, poplatok: 6,00 eur ), platba na mieste v deň konania

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 5.9.2019 do 16,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Sobota 7.9.2019 – LETNÉ TVORIVOSTI 2019 – tematické, kreatívno – umelecké podujatie v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • TRANSFER NA TEXTIL – od 16,00 h do 17,30 h – remeselná dielňa s lektorkou kreatívnej tvorby Gabrielou Cagáňovou – prenášanie obrázkov, alebo fotografie na textil ( plátenú tašku a pod. ) zošúchavacou technikou. Poplatok: 12,00 eur

 • 3D OBRAZ & POVERPOL & PRÍRODA – od 18,00 h do 20,00 h – večerná kreatívna dielňa s lektorkou výtvarno – kreatívnej tvorby s Jankou Škrabanovou – tvorba 3D obrazu technikou poverpol s využitím darov prírody a ďalších 3D médií na maliarske, šepsované plátno na drevotrieske 25 x 30. Poplatok: 12,00 eur

 • AUDIOPRÍBEHY II. – sprievodné počúvanie audiopríbehov počas obdivoch dielničiek

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 10.9.2019 od 17,00 h - MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou hlasu Soňou Dobrovodskou Molnárovou v PRIWIDYA Club & Ateliér v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24 / 19

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • AFIRMÁCIE – muzikoterapia s afrimáciami & pasívna muzikotereapia pre uvoľnenie, posilnenie mysle a ducha, pre navodenie pozitívneho myslenia

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 8,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

   

Sobota 14.9.2019 od 17,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia v PRIWIDYA Club & Ateliér v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

ANTISTRESOVÁ MUZIKOTERAPIA & ENERGETICKÝ OBRAZ – NEKONEČNO VO VESMÍRE s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení.

 • KREATIVITA A FARBY – prednáška o pôsobení kreativity a farieb v duchu liečby na našu psychiku, aj fyzickú stránku nášho bytia

 • TVORBA ENERGETICKÉHO OBRAZU – maľba kombinovanými technikami s využitím akrylových a metalických farieb a perokrebou bielym perom v téme NEKONEČNO VO VESMÍRE s využitím netradičných výtvarných techník na šepsované plátno 30 x 40 v réžii Lucky Vrtelovej vo výtvarnej dielni

 • MUZIKOMEDITÁCIA – sprievodná relaxačná hudba v ukľudňujúcich tónoch

 • ANTISTRESOVÉ RYTMY - aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej hudby s antistresovým účinkom.

 • 180 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • Poplatok 13,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

   

Utorok 17.9.2019 od 18,00 h - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená a intuitívna, kombinovaná a interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách, pasívna muzikoterapia

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 6,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený ( pre maximálne 7 osôb ), registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Streda 18.9.2019 – LETNÉ TVORIVOSTI 2019 – tematické, kreatívno – umelecké podujatie v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • HRUŠKY V ZÁTIŠÍ – OLEJOMAĽBA – od 16,30 h do 19,00 h - výtvarná dielňa s profesionálnymi výtvarníkmi s Tetianou Siedlovou a Igorom Navrotským – autorské výtvarné techniky na profesionálne maliarske plátno na ráme 30 x 30 podľa predlohy

 • ZVUKY PRÍRODY – sprievodná relaxačná hudba

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 • Poplatok: 21,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 15.9.2019 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Sobota 22.9. od 17,00 h – MAGICKÁ ROVNODENNOSŤ 2019 – kombinované, umelecko – kreatívne podujatie v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • STAROSLOVANSKÉ ZVYKY & ČAROVNÁ ZVONKOHRA od 15,30 h do 17,30 h – prednáška a beseda o staroslovanských zvykoch počas Jesennej rovnodennosti v podaní aktivistky v oblasti slovanskej kultúry a lektorky Terézie Vaňovej & kreatívna dielňa s lektorkou kreatívnej tvorby s Monikou Gettovou, tvorba energetickej dekorácie s využitím rezonančných dekorácií v duchu recyklácie. Poplatok: 10,00 eur

 • JESENNÁ ROVNODENNOSŤ PODĽA NUMEROLÓGIE & ZNAMENIE HOROSKOPU od 17,45 h do 20,15 h – prednáška a beseda v podaní profesionálnej numerologičky Eriky Dániovej & večerná výtvarná dielňa s výtvarníkom Ing. Ľubomírom Abaffym, senzuálna maľba špachtľami na šepsované maliarske plátno 40 x 40 akrylovými farbami s použitím akrylového retardéra, podľa obrázkovej predlohy. Poplatok: 15,00 eur

 • MUZIKOTERAPEUTICKÁ OČISTA od 20,30 h do 21,00 h – interaktívna očista v muzikoterapii vzácnymi frekvenciami s použitím liečivých vibračných ladičiek v réžii profesionálnej muzikoterapeutky Gabriely K. Mikulášovej. Bez poplatku pre účastníkov podujatia MAGICKÁ ROVNODENNOSŤ 2019

 • platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 20.9.2019 do 12,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Utorok 24.9.2019 od 17,00 h - MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou hlasu Soňou Dobrovodskou Molnárovou v PRIWIDYA Club & Ateliér v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

 • MUZIKOTERAPIA – vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja, pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • AFIRMÁCIE – muzikoterapia s afrimáciami & pasívna muzikotereapia pre uvoľnenie, posilnenie mysle a ducha, pre navodenie pozitívneho myslenia

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí.

 • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

 • poplatok: 8,00 eur, platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte ( účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

Piatok 27.9.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ – výtvarná dielňa v PRIWIDYA Clube & Ateliéri v Prievidzi, ul. Košovská cesta 24

 • výtvarno – kreatívne dielne pre tvorivých ľudí za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii

 • TÉMA: „SLNEČNÁ JESEŇ - PANORÁMA“ – KLASICKÁ & ABSTRAKTNÁ MAĽBA

 • klasická & abstraktná maľba & maľba olejovými, alebo akrylovými farbami na šepsované plátno 30 x 60 podľa obrázkovej predlohy ( možnosť vlastného motívu )

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA, s asistenciou Gabriely Mikulášovej ( lektor, arteterapeut )

 • 180 minút

 • základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

 • zabezpečený pitný režim

 • poplatok: 11,00 eur ( v prípade záujmu možnosť maľby akrylovými farbami na výkres A3, poplatok: 6,00 eur ), platba na mieste v deň konania

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 4.9.2019 do 16,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

 

Podujatia sa konajú v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia, v budove spoločnosti CENTRUM s.r.o. na ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi ( bývalá administratívna budova spoločnosti OSP a.s. - 10 metrov od zastávky MHD - „TEHELŇA“ ). Bezplatné parkovanie.

 

Základný materiál na výtvarno – kreatívnu zložku je v cene podujatí, ostatné pomôcky zapožičiame.

Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

 

Počet miest obmedzený, registrácia nutná vopred na mailovú adresu:

umenie.zabava@gmail.com

Registráciu potvrdzujeme spätným mailom.

 

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Zmena programu vyhradená.

 

Organizátor podujatia:

Gabriela Mikulášová

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

 

Reklamní partneri:

codnes.sk.

kadomesta.sk

 

Viac informácií a naša ďalšia ponuka podujatí:

https://umenie-zabava-relax.eu

https://umelecka-agentura.wbl.sk

https://lamusica.wbl.sk

 

Informácie pre nahlásených účastníkov podujatí:

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť PODUJATIA, na ktoré ste sa prihlásili, žiadame Vás, svoju neúčasť telefonicky – 0918 889 320 oznámiť najneskôr 2 hodiny pred začiatkom podujatia. V prípade, že svoju neúčasť neohlásite, nebudeme Vašu žiadosť o účasť na našich aktivitách v budúcnosti registrovať.

 

Minimálny počet účastníkov na naše aktivity od 3 – 5 ľudí, podľa druhu podujatia. Vyhradzujeme si právo pri malom počte záujemcov podujatie zrušiť. Informáciu o preložení podujatia na iný termín, alebo o zrušení podujatia oznámime najneskôr 2 hodiny pred začiatkom podujatia mailom, alebo telefonicky.

 


Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 
Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com

Zákaz kopírovania. Všetky práva vyhradené. Autor Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia 2009 - 2018

 

TOPlist
Fotogaléria neobsahuje žiadne foto...
Fotogaléria neobsahuje žiadne foto...