OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

umelecká agentúra

Tematické umelecko - zábavné programy

Multižánrové programy

Výtvarne a kreatívne kurzy

Tvorivé dielne, workshopy 

Festivaly, koncerty

Arteterapie, muzikoterapie


 

UMELECKÉ, KREATÍVNE

a ARTETERAPEUTICKÉ PODUJATIA

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

v PRIWIDYA Club & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi

priestory umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 

ŠTEDRÝ DECEMBER 2021

 

Sobota 11.12.2021 od 15,30 h – ŠTEDRÝ DECEMBER 2021tematické, umelecko – kreatívne podujatia s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi
- „DARČEKOVOANJEL NÁDEJE – 3D obrazvýtvarno - kreatívna dielňa s výtvarníčkou Nikou Illéš
- tvorba 3D obrazu v zmysle témy kombinovaný s akrylovou maľbou na profesionálne maliarske plátno 20 x 30

- VIANOČNÁ MUZIKOTERAPIA – posedenie pri muzikoterapii a čaji
- 180 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých
- základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové dielo ostáva účastníkovi podujatia. Nutné priniesť prezuvky.
- Poplatok: 12,50 eur, platba na mieste v deň konania
- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 10.12.2021 do 12,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

 

Sobota 18.12.2021 od 15,30 h – VIANOČNÝ FESTIVAL umelecký, multižánrový festival s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi – 1. deň festivalu
- „DARČEKOVO - DOMČEKOHRÍBIKkreatívna dielňa s lektorkou kreatívnej tvorby s Monikou Gettovou
- tvorba dekorácie do interiéru, aj exteriéru - „ domčekohríbika“ z rýchloschnúcej hmoty modelovaním v duchu recyklácie

- „PIERKA ANNY KITTEL GURTLEROVEJautorská „čítačka“ príbehov v podaní Anny Kittel Gurtlerovej
- základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové dielo ostáva účastníkovi podujatia

- 180 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých
- Poplatok: 10,00 eur, platba na mieste v deň konania podujatia
- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 17.12.2021 do 18,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

- s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam SOZA

- v prípade protipandemických opatrení sa podujatie uskutoční online

 

 

Utorok 21.12.2021 od 17,00 h – VIANOČNÝ FESTIVAL umelecký, multižánrový festival s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi – 2. deň festivalu
- „VIANOČNÝ ÚSMEVkomponovanýprogram v multižánrovom štýle
- Účinkujú:

- Ganriela a Juraj Mikulášoví – koledy, ľudové skladby - spev

- Divadelné duo HEJA – Helena Balážová & Jana Sedláčková – humorné scénky

- Anna Kittel Gurtlerová – vianočné skladby - spev

- Soňa Molnárová – umelecké slovo v poézii

- Karolína Gettová – vianočné skladby – spev

- 100 minútový program v zmysle minifestivalu

- Poplatok: 5,00 eur, ZŤP a dôchodcovia: 3,00 eur, deti: 1,00 eur, na mieste v deň konania podujatia

- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 21.12.2021 do 12,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

- s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam SOZA

- v prípade protipandemických opatrení sa podujatie uskutoční online

 

 

Nedeľa 26.12.2021 od 16,00 h – ŠTEDRÝ DECEMBER 2021tematické, umelecko – kreatívne podujatia s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi
- „ZIMA V MESTE - VEDUTA – OLEJOMAĽBA ŠPACHTĽAMI“ – REPRODUKCIA DIELA AFREMOVA výtvarná dielňa s profesionálnym lektorom a výtvarníkom Ing. Ľubomírom Abaffym
- olejomaľba špachtľami na profesionálne výtvarné plátno na ráme 30 x 40

- - „BIBLIOTERAPIA – čítanie príbehu vo vianočnom duchu
- 180 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých
- základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové dielo ostáva účastníkovi podujatia. Nutné priniesť prezuvky.
- Poplatok: 17,50 eur, platba na mieste v deň konania
- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 7.12.2021 do 12,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

 

 

Utorok 28.12.2021 od 15,00 h – VIANOČNÝ FESTIVAL umelecký, multižánrový festival s Musicum Ad Libitum & PRIWIDYA PROJECT v PRIWIDYA Clube & Ateliéri Gabriely Mikulášovej v Prievidzi – 3. deň festivalu
- „VIANOČNÁ KRAJINA - AKVARELvýtvarná dielňa s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou
- akvarelová maľba vodovými, anilínovými a akvarelovými farbami na špeciálny akvarelový papier A3 v zmysle témy

- „MUZIKOTERAPEUTICKÉ HRY“ – kombinovaná interaktívna muzikoterapia s rôznymi muzikoterapeutickými nástrojmi v réžii Gabriely Mikulášovej
- základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame, hotové dielo ostáva účastníkovi podujatia

- 180 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých
- Poplatok: 8,00 eur, platba na mieste v deň konania podujatia
- počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 27.12.2021 do 18,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom

- s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam SOZA

- v prípade protipandemických opatrení sa podujatie uskutoční online

 


 
 

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú výlučne v našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto informácií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 
Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com

Zákaz kopírovania. Všetky práva vyhradené. Autor Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia 2009 - 2020

 

Prvý jarný deň
Jarná rovnodennosť
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Prvý letný deň
Letný slnovrat
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Prvý jesenný deň
Jesenná rovnodennosť
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Prvý zimný deň
Zimný slnovrat
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Veľkonočné sviatky
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Vianočné sviatky
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Záver Roka 2021
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Nový príspevok
nick
text
Odpíšte číslo